بانوی سخن
تماس با من
پروفایل من
آرشیو وبلاگ
      صدای مجری در پردیس سخن وبلاگ قدیم فریبا علومی یزدی (تقدیم به حضور مهر ظهور سروران و علاقه مندان به شعر و ادب فارسی ونیز مجریان و گویندگان که اشفاق مرکز جامعه دوستان و رونق مجمع روح پرورانند.)
چهل حدیث از امام حسن مجتبى‏ علیه السّلام نویسنده: بانوی سخن - ۱۳۸۸/٦/۱٥

باسمه تعالی

    چهل حدیث از امام حسن مجتبى‏ علیه السّلام

1- قیل له‏ علیه السّلام: فما الحلم؟ قال ‏علیه السّلام: کظم الغیظ و ملک ‏النفس.» (تحف ‏العقول، ص 227)

از حضرت امام حسن ‏علیه السّلام پرسیده شد؛ که بردبارى یعنى چه؟ فرمودند: بردبارى عبارت از فرو بردن خشم و اختیار خود داشتن است.

    


   2- قیل له‏ علیه السّلام: فما الشّرف؟ قال ‏علیه السّلام: اصطناع العشیرة؟ وحمل الجریرة. (تحف ‏العقول، ص 227)

از حضرت پرسیده شد: بزرگوارى چیست؟ فرمودند: احسان‏ به قبیله و تبار و تحمّل خسارت و جرم آنها.

3- قیل له‏ علیه السّلام: فما المروّة؟ قال ‏علیه السّلام: حفظ الدّین، و اعزاز النّفس، و لین الکنف، و تعهّد الصّنیعة، و اداء الحقوق، والتّحبّب الى النّاس. (تحف‏ العقول، ص 227)

از امام ‏علیه السّلام پرسیده شد؛ که جوانمردى یعنى چه؟ فرمودند: جوانمردى عبارت است از حراست دین، و عزّت نفس، و بانرمش برخورد نمودن و بررسى عملکرد خویش، و پرداخت‏ حقوق و دوستى نمودن با مردم.

4 - قیل له ‏علیه السّلام: فما الکرم؟ قال‏ علیه السّلام: الابتداء بالعطیة قبل ‏المسئلة و اطعام الطّعام فى المحل.

از امام حسن ‏علیه السّلام معناى کرامت و بزرگ ‏منشى را پرسیدند؟ فرمودند: بخشش پیش از خواهش و اطعام در هنگام قحطى.

5- قال امام المجتبى‏ علیه السّلام: اعلموا ان الله لم یخلقکم عبثا و لیس بتارککم سدى، کتب آجالکم و قسّم بینکم معائشکم ‏لیعرف کلّ ذى لبّ منزلته و ان ما قدّر له و ما صرف عنه ‏فلن یصیبه. (تحف ‏العقول، ص 234)

امام‏ علیه السّلام فرمودند: «اى بندگان خدا» بدانید که خداوند شما را بیهوده نیافریده است، و بحال خود رها ننموده، مدّت عمرتان ‏را نوشته، و روزى شما را بینتان قسمت کرده تا هر خردمندى ‏قدر و ارزش خود را بداند و بفهمد جز آنچه مقدّر شده هرگز به‏ او نمى‏رسد.

6- قال الامام المجتبى ‏علیه السّلام: قد کفاکم مؤونة الدّنیا و فرغکم ‏لعبادته‌و‌حثّکم على‌الشّکرو‌افترض‌علیکم‌الذّکر‌واوصاکم بالتّقوى. (تحف‌العقول،ص23

امام مجتبى ‏علیه السّلام فرموده است: به تحقیق خداوند روزى شما را بر عهده گرفته است، و شما را براى بندگى فراغت‏ بخشیده و به‏شکرگزارى تشویق نموده است و نماز را بر شما واجب فرموده ‏و به پرهیزکارى توصیه فرموده است.

7- قال علیه السّلام: والتّقوى باب کلّ توبة و راس کلّ حکمة و شرف‏ کلّ عمل. بالتّقوى فاز من فاز من المتّقین. (تحف ‏العقول، ص 234)

امام مجتبى ‏علیه السّلام فرموده است: پرهیزکارى در بازگشت «به‏سوى خدا» و سر رشته هر حکمت، و شرافت هر کار است، وهر کس از پرهیزکاران به کامیابى رسید به وسیله تقوا بوده‏است

8- قال امام المجتبى‏ علیه السّلام: ما تشاور قوم الّا هدوا الى ‏رشدهم. (تحف‏ العقول، ص 236)

امام مجتبى ‏علیه السّلام فرمود: هیچ قومى مشورت نکرد مگر اینکه به ‏ترقّى و تکامل راه یافت.

9- قال ‏علیه السّلام: انّه قال فى تفسیر قوله «وقفوهم انّهم ‏مسئولون‏» انّه لا یجاوز قدما عبد حتّى یسئل عن اربع: عن‏ شبابه  فیما ابلاه و عمره فیما افناه، و عن ماله من این جمعه، و فیما انفقه، و عن حبّنا اهل البیت. (بحار، ج 44، ص 13-12)

امام حسن ‏علیه السّلام: در تفسیر آیه شریفه «وقفوهم انّهم ‏مسئولون‏» فرموده‏اند: به تحقیق «روز قیامت‏» هیچ بنده‏اى ‏قدم از قدم برنمى‏دارد مگر اینکه نسبت ‏به چهار چیز مورد بازجوئى و پرسش قرار مى‏گیرد:

1- از جوانى ‏اش که در چه راهى مصرف نموده.

2- و از عمرش که در چه کارى آنرا بکار گرفته.

3- و از ثروتش که چگونه جمع و در چه راهى مصرف نموده.

4- و از دوستى ما اهلبیت و خاندان پیامبر صلّى الله علیه وآله وسلّم.

10- قال ‏علیه السّلام: لو لم یبق لبنى امیة الّا عجوز درداء، لبغت دین‏الله عوجا و هکذا قال رسول الله‏صلّى الله علیه وآله وسلّم. (بحار، ج‏44، ص 43)

جدّم رسول خدا صلّى الله علیه وآله و سلّم فرمودند: اگر از بنى‏امیه «در روى زمین ‏احدى نماند جز پیرزن فرتوت و ناتوانى، همان دین خدا را به‏ مسیر نادرستى خواهد کشاند.

11- قال الامام المجتبى ‏علیه السّلام: اعمل لدنیاک کانّک تعیش ‏ابدا، واعمل لاخرتک کانّک تموت غدا. (الحیاة، ج‏4، ص 62)

امام حسن ‏علیه السّلام فرمود: چنان براى دنیایت تلاش کن که گویا همیشه زنده‏اى، و چنان براى آخرتت تلاش کن که گوئى فردا مرگت فرا مى‏رسد.

12- قال: کان الحسن ابن على ‏علیه السّلام: اذا قام الى الصّلاة لبس‏ اجود ثیابه فقیل له: یابن رسول الله! لم تلبس اجود ثیابک؟! فقال‏ علیه السّلام: انّ الله جمیل یحبّ الجمال فاتجمل‏ لربّى و هو یقول «خذوا زینتکم عند کلّ مسجد» فاحبّ ان‏ البس اجود ثیابى. (الحیاة، ج‏5، ص 66)

راوى مى‏گوید: امام حسن ‏علیه السّلام زمانى که نماز را برپا مى‏داشتند زیباترین لباس را مى‏پوشیدند، به حضرت عرض شد، اى پسر رسول خدا چرا به هنگام نماز اینگونه لباس مى‏پوشى؟حضرت فرمودند: به تحقیق خدا زیبا است و زیبائى را دوست ‏مى‏دارد. پس خود را براى پروردگارم مى‏آرایم، چنانچه ‏مى‏فرماید: «به هنگام نماز و حضور در مساجد لباس زیباى‏ خود را بپوشید» پس دوست دارم که بهترین لباسم را بپوشم.

13- قال علیه السّلام: ان اکیس الکیِّس التّقىّ، و احمق الحمق‏ الفجور. (الحیاة ج‏1، ص 203)

امام حسن ‏علیه السّلام فرمود: زیرکترین زیرکها فرد با تقوا است‏، و احمق‏ترین احمقها شخص فاجر و فاسق است.

14- قال ‏علیه السّلام: کونوا اوعیة العلم و مصابیح الهدى فانّ ضوءالنّهار بعضه اضوء من بعضها. (کافى، ج‏1، ص 301)

امام فرمودند: جایگاههاى دانش و چراغهاى درخشان هدایت ‏باشید، زیرا روشنى روز بعضى از بعضى دیگرش بیشتر است.

15- قال الحسن بن على‏ علیه السّلام: تاتى علماء شیعتنا القوّامون ‏بضعفاء محبّینا و اهل ولایتنا یوم القیامة، والانوار تستطع‏ من تیجانهم. (محجة البیضاء، ج‏1، ص 33)

امام حسن ‏علیه السّلام فرموده است: از میان شیعیان ما علمائى بپامى‏خیزند که ایستادگى افراد ضعیف از دوستان ما و آنها که ‏ولایت ما را پذیرا شده‏اند به واسطه آنها است و از تاجى که برسر دارند نور مى‏درخشد.

16- و کان الحسن‏ علیه السّلام: اذا افرغ من وضوئه تغیّر لونه فقیل ‏له فى ذالک، فقال ‏علیه السّلام: حقّ على من اراد ان یدخل على ذى‏العرش ان یتغیّر لونه.

امام حسن ‏علیه السّلام زمانى که وضویش پایان مى‏پذیرفت رنگ‏ مبارکش تغییر مى‏نمود. در این باره از حضرت پرسیده شد: ‏«چرا رنگ شما تغییر مى‏نماید؟» فرمودند: کسى که مى‏خواهد وارد بارگاه «خداوند متعال‏» گردد سزاوار است رنگش تغییرنماید.

17- «قال نعم: استعدّ لسفرک و حصّل زادک قبل حلول ‏اجلک. (منتهى‏الآمال، ج‏1، ص 436)

مردى از حضرت موعظه خواست، حضرت فرمودند: آماده‏سفر آخرت ‏شو و زاد و توشه آنرا پیش از رسیدن مرگ فراهم ‏نما.

18- قال امام حسن ‏علیه السّلام: ایها النّاس انّه من نصح لله و اخذ دلیلا هدى للّتى هى اقوم و وفقه الله للرّشاد و سدده ‏للحسنى. (تحف‏العقول،ص‏227)

امام حسن‏ علیه السّلام فرمود: هان اى مردم، به تحقیق کسى که براى ‏خدا پند دهد و سخن خدا را راهنماى خود قرار دهد، به راهى‏ پایدار رهنمون شود و خداوند او را به رشد موفق سازد.

19- قال امام المجتبى ‏علیه السّلام: بین الحقّ و الباطل اربع اصابع، ما رایت‏ بعینیک فهو الحقّ وقد تسمع باذنیک باطلا کثیرا. (از هر معصوم چهل حدیث، ص 105)

امام حسن ‏علیه السّلام فرمود: بین حقّ و باطل به اندازه چهار انگشت ‏فاصله است، آنچه با چشم ببینى حقّ است و چه بسا که باطل زیادى را با گوش بشنوى.

20- قیل له ‏علیه السّلام ما الزّهد؟ قال‏ علیه السّلام: الرّغبة فى التّقوى والزّهادة فى الدّنیا. قیل: و ما الحلم؟ قال کظم الغیظ و ملک ‏النفس. قیل ما السّداد؟ قال دفع المنکر بالمعروف. (از هر معصوم چهل حدیث، ص 106)

از حضرت امام حسن مجتبى ‏علیه السّلام پرسیده شد: زهد چیست؟ فرمودند: میل به پرهیزگارى و بى‏میلى نسبت ‏به دنیا. بازپرسیده شد که حلم چیست؟ فرمودند: خشم را فرو بردن و مالک خود شدن. باز پرسیده شد که سداد چیست؟ فرمودند: بدى را به وسیله خوبى برطرف نمودن.

21- قال الحسن ‏علیه السّلام: لبعض ولده: یا بنىِّ لا تواخ احدا تعرف‏ موارده و مصادره فاذا استنبطت الخبرة و رضیت العشرة ‏فاخه على اقالة العثرة و المواساة فى العسرة. (از هر معصوم چهل حدیث، ص 108- تحف‏ العقول، ص 236)

امام حسن‏ علیه السّلام به یکى از فرزندانشان فرمودند: اى پسرم با احدى برادرى مکن تا آنکه بدانى کجاها مى‏رود و از کجاها مى‏آید، و چون از حالش خوب آگاه شدى و رفتارش راپسندیدى با او برادرى کن. به شرط اینکه رفتارت براساس ‏چشم پوشى از لغزش و همراهى در سختى باشد.

22- قال امام حسن ‏علیه السّلام: انّ ابصر الابصار ما نفذ فى الخیر مذهبه و اسمع الاسماع ما وعى التّذکیر و انتفع به و  اسلم ‏القلوب ما طهر من الشّبهات. (از هر معصوم چهل حدیث، ص 111)

امام حسن ‏علیه السّلام فرمودند: همانا بیناترین چشم‏ها آن است که درطریق خیر نفوذ کند، و شنواترین گوش‏ها آنست که پذیرنده‏تر باشد و سالم‏ترین دلها آن است که از شبهه پاک باشد.

23- قال علیه السّلام: لا یغش العاقل من استنصحه. (تحف ‏العقول، مترجم، ص 239)

امام‏حسن ‏علیه السّلام فرمودند: خردمند کسى است که وقتى از او پند خواستند خیانت نکند.

24- قال ‏علیه السّلام: اذا لقى احدکم اخاه فلیقبل موضع النّور من‏ جبهته. (تحف ‏العقول، مترجم، ص 239)

امام حسن‏ علیه السّلام فرمودند: هر گاه یکى از شما برادر خود را ملاقات کند، باید که جایگاه نور از پیشانى او را ببوسد.

25- قال امام المجتبى ‏علیه السّلام: هلاک النّاس فى ثلاث: الکبر، الحرص، الحسد. الکبر به هلاک الدّین و به لعن ابلیس. الحرص عدوّ النّفس و به اخرج آدم من الجنّة. الحسد رائد السّوء و به قتل  قابیل هابیل.

(از هر معصوم چهل حدیث، ص 113)

امام حسن‏ علیه السّلام فرمود: نابودى مردم در سه چیز است:

1- بزرگ نمائى 2- افزون‏خواهى بسیار 3- حسد و رشک بردن.

بزرگ‏نمائى که به وسیله آن دین نابود مى‏گردد و به واسطه آن‏شیطان ملعون رانده درگاه خدا شد و حرص که به خاطر آن آدم‏از بهشت‏خارج شد، و رشک که سررشته همه بدى است و به ‏واسطه آن قابیل هابیل را کشت.

26- قال امام ‏المجتبى علیه السّلام: اوصیکم بتقوى الله و ادامة التّفکر، فانّ التّفکّر ابو کلّ خیر و امّه. (از هر معصوم چهل حدیث، ص )114

امام حسن‏ علیه السّلام فرمود: شما را به پرهیزگارى و ترس از خدا وادامه تفکّر و اندیشه سفارش مى‏کنم زیرا تفکّر و اندیشه ‏سرچشمه همه خوبیها است.

27- قال امام المجتبى ‏علیه السّلام: غسل الیدین قبل الطّعام ینفى ‏الفقر و بعده ینفى الهمّ. (از هر معصوم چهل حدیث، ص 114)

 امام حسن ‏علیه السّلام فرمود: شستن دستها پیش از غذا فقر را مى‏زداید و بعد از آن اندوه را برطرف مى‏سازد.

28- قال ‏علیه السّلام: صاحب النّاس بمثل ما تحبّ ان یصاحبوک. (از هر معصوم چهل حدیث، ص 114)

امام حسن مجتبى‏ علیه السّلام فرمود: چنان با مردم رفتار نما که‏دوست دارى باتو رفتارکنند.

29- قال‏ علیه السّلام: لاادب لمن لاعقل له ولا مروّة لمن لاهمّة له ‏و لا حیاء لمن لادین له. (از هر معصوم چهل حدیث، ص 115)

کسى که عقل ندارد ادب ندارد، و کسى که همّت ندارد جوانمردى ندارد و کسى که حیا ندارد دین ندارد.

30- قال امام المجتبى علیه السّلام: علّم النّاس علمک و تعلّم علم‏ غیرک. (چهل حدیث از هر معصوم، ص 116)

امام حسن ‏علیه السلام فرمود: دانشت را به مردم بیاموز، و خود نیز دانش دیگران را فراگیر.

31- قال ‏علیه السّلام: لا غنى اکبر من العقل و لا فقر مثل الجهل و لا وحشة اشدّ من العجب و لا عیش الذّ من حسن الخلق.

(از هر معصوم چهل حدیث، ص 116)

امام حسن مجتبى علیه السّلام فرمود: هیچ بى ‏نیازى برتر از عقل نیست‏ و هیچ نیازمندى هم مثل نادانى نیست و هیچ وحشتى بدتر از خودپسندى ‏نیست، وهیچ عیشى ‏لذت ‏بخش تر از اخلاق ‏نیکونیست.

32- قال ‏علیه السّلام: قیّدوا العلم بالکتاب.

امام حسن‏علیه السّلام فرمود: علم را با نوشتن مهار کنید.

33- قال‏ علیه السّلام: من بدء بالکلام قبل السّلام فلا تجیبوه. (از هر معصوم چهل حدیث، ص 117)

امام‏حسن ‏علیه السّلام ‏فرمود: هرکس‏ قبل‏ از سلام‏ سخن‏ گفت ‏جوابش ‏ندهید.

34- تعلّموا العلم فان لم تستطیعوا حفظه فاکتبوه و ضعوه ‏فى بیوتکم.(از هر معصوم چهل حدیث، ص 118)

دانش را فراگیرید و اگر توان حفظش را ندارید بنویسید و درخانه‏هایتان نگهدارى نمائید.

35- قال ‏علیه السّلام: الشّروع بالمعروف و الاعطاء قبل السّؤال من‏ اکبر السّؤد. (از هر معصوم چهل حدیث، ص 118)

امام حسن‏ علیه السّلام فرمود: آغاز نمودن به بذل و بخشش پیش از درخواست و تقاضا، از بزرگترین شرافت و بزرگى است.

36- قال ‏علیه السّلام: من عبد الله، عبد الله له کلّ شى‏ء.

(از هر معصوم چهل حدیث، ص 118)

امام حسن ‏علیه السّلام فرمود: کسى که خدا را بندگى نماید، خداوند هم ‏همه چیز را فرمانبردار او گرداند.

37- قال ‏علیه السّلام: انا الضّامن لمن لم یهجس فى قلبه الّا الرّضا ان یدعو الله فیستجاب له. (از هر معصوم چهل حدیث، ص 118)

  امام حسن ‏علیه السّلام فرمود: کسى که در دلش جز خوشنودى خدا خطور نکند، چون دعا کند من ضامنم که دعایش مستجاب گردد.

38- قیل له فما النّجدة؟ قال‏ علیه السّلام: الذّبّ عن الجار و الصّبر فى المواطن و الاقدام عند الکریهة. (تحف ‏العقول، ص 227)

از حضرت امام مجتبى‏ علیه السلام پرسیده شد: نیرومندى چیست؟ فرمودند: دفاع از پناهنده، و پایدارى در نبرد، و ایستادگى ‏هنگام ‏سختى.

39- قیل له فما الفقر؟ قال ‏علیه السّلام: شره النّفس الى کل‏ّّ شى‏ء. (تحف ‏العقول، ص 228)

از حضرت ‏پرسیده ‏شد: فقر چیست؟ فرمودند: آزمندى به هر چیزى.

40- قیل‏ له: فما الغنى؟ قال ‏علیه السّلام: رضا النّفس بما قسم ‏لها وان ‏قلّ. (تحف ‏العقول، ص 228)

از امام مجتبى معناى فقر پرسیده شد، فرمود: خوشنود بودن ‏انسان به مقدارى که خدا روزى او نموده هر چند کم باشد.

                                        

********

 

********

 

ولادت با سعادت آن حضرت (ع) مبارک باد

  نظرات ()
مطالب اخیر بیانیه هیت داوران جشنواره در بخش نوازندگان صحنه ایران بیانیه هیات ارزیابان هفتمین جشنواره مجریان و هنرمندان صحنه ایران بیانه هیات داوران دومین جشنواره مجریان جوان و خردسال چرا از باشگاه مجریان و هنرمندان مجری و هنرمند بگیریم؟ متن جشن تکلیف و عبادت با ویدیو اجرای خانم علومی خاطرات تلخ و شیرین- کلاس گویندگی- فرزاد حسنی و شهیدی فر متن تبلیغات و سخنرانی در شورای دانش آموزی متن مجریگری – ملورین سقازاده – 11 ساله از استان البرز کلاس گویندگی و فن بیان توسط فریبا علومی یزدی چند توصیه مهم برای بهتر برگزار شدن مراسم قرعه کشی در فروشگاه های و مجتمع های تجا
کلمات کلیدی وبلاگ مطالبی برای مجریگری حضرت علی ع (۱۳) مطالبی برای مجریگری رمضان-عید سعید فطر (۸) مطالبی برای مجریگری رمضان (٧) مطالبی برای مجریگری شب یلدا (٦) تبریک نوروز باستان (٦) مطالبی برای مجریگری غدیر علی غدیر خم (٥) عید نوروز در شعر فارسی (٥) مطالبی برای مجریگری امام حسین (٤) متن مجریگری ولادت حضرت علی ع (۳) شعر و متن تقدیر روز پدر (۳) نمونه متن مجریگری در همایش ایران آینده (۳) متن مناجات برای شروع وپایان مجریگری (۳) متن مجریگری امام رضا (۳) متن مجریگری و سخنرانی در روز زن (۳) متن تبریک روز مادر روز زن (3) (۳) شعردهه فجر وبهمن (۳) عید فطر در شعر فارسی (۳) متن مجری دهه فجر (٢) متن مجری گری حضرت محمد ولادت ص (٢) متن مجری محمد و امام جعفر صادق (٢) روز زن پیام تبریک (٢) کلاس مجریگری (٢) متن مجریگری امام زمان س (٢) متن ادبی زیبا روز پدر (٢) روز زن و مادر ولادت حضرت زهرا مرضیه س (٢) متن مجریگری (٢) عیر فطر در شعر فارسی (٢) دهه فجر (٢) پردیس سخن سلام مجری خداحافظی مجری (٢) نکات سخنوری (٢) مطالبی برای مجریگری جشن ازدواج گروهی (٢) شعر یا علی و روز پدر (٢) قرآن بخوان (۱) شعر روز پدر (۱) شعر حضرت علی از امیرمحمد اویسی یزدی (۱) مجریگری ولادت حضرت علی ع (۱) شعر تقدیر روز پدر (۱) شعر و متن روز پدر تقدیر روز پدر (۱) تو را رها نمی کنم (۱) حقا که حسین کوکب رخشان جهان است (۱) دلشادم از آنروز، خرابم کنی و من (۱) میلاد مسعود ولی عصر (ع) (۱) شعر ولادت امام مهدی (ع) (۱) متن مجریگری اختتامیه جشنواره خوشنویسی (۱) عید نوروز در شعر فارسی در شعر فارسی (۱) مطالبی برای مجریگری روابط عمومی (۱) نمونه متن مجریگری همایش ایران آینده (۱) مجری-مجریگری -گویندگی (۱) آغاز و پایان سخن در پردیس سخن (۱) مجریگری هفته بسیج (۱) تکریم بازنشستگان (۱) عرض سلام (۱) متن جهت 22بهمن جهتت مدارس (۱) متن دهه فجرجهت دانش آموزان (۱) متن خیر مقدم به نیکو کاران و خیرین مدرسه ساز (۱) برای خداحافظی مراسم قرآنی (۱) تولد امام رضا(ع) (۱) مجریگری نونهالان (۱) شعر روز دانش آموز (۱) روزکتاب وکتابخوانی (۱) نکات مجریگری (۱) اعمال روز عید غدیر (۱) بخشی از خطبه ی غدیر (۱) غدیر عشق (۱) متن مجری گری جشن فارغ التحصیلی (۱) نقدی بر متن ادبی دعوت نامه قرآنی اینجانب و جوابی ق (۱) سوگند نامۀ اسکندر به مادر خود (۱) فرش مستی گُسترم تا عشق هست (۱) قریه ی کوچک ما (۱) پا به پای گل دختر، گل سرخ (۱) منم ان مستحق جام ولای تو حسین ! (۱) غدیر، عید پیمان و میثاق و عهد (۱) مطالبی برای مجریگری عید قربان (۱) عید قربان : عید عارفان (۱) جشن شب یلدا، جشن بزرگداشت علم است (۱) نمونه متن مجریگری (۱) عرض خیر مقدم و شادباش مجری (۱) متن مجریگری روز ملی کیفیت (۱) ولادت با سعادت هشتمین اختر تابناک ولایت و امامت (۱) عطر گل محمدی به همراه انفاس مسیحاییش (۱) مطالبی برای مجریگری ولادت امام رضا (۱) ساغرم را از شراب معرفت لبریز کن (۱) می کشم در بزم مستان تو آزار خمار (۱) سلام بر تو ای شهر خدا (۱) مطالبی برای مجریگری رمضان (۱) من تشنه ی محبت و اینجا کویر خشک (۱) نیاید ذات او هرگز به دیدار (۱) شعری از رمضان علامه شیخ بهایی (۱) سحر عید (۱) سراپرده ی راز (۱) شعر عید سعید فطر از الهی قمشه ای (۱) مطالبی برای مجریگری میلاد حضرت علی ع (۱) شعر مجریگری ولادت حضرت علی ع (۱) شهادت مولای متقیان حضرت علی (ع) شعر (۱) مطالبی برای مجریگری شهادت حضرت علی ع (۱) امشب بود ذکر علی یا فاطمه (۱) غم هجران تو ای یار پریشانم کرد (۱) شعر در جشنواره ماکارونی (۱) مناظره زیبای قاشق و چنگال در جشنواره ماکارونی (۱) عید رمضان (تک بیتی) از دیوان منوچهری (۱) عیر فطر از بیان حافظ (۱) تک بیتی عید فطر ازمولوی (۱) عید فطر در دیوان معزی (۱) به نام او که رَوح روحها و مفتاح فتوحها از نام اوست (۱) آدلب سلام و احوالپرسی (۱) مطالبی برای مجریگری جشنواره ماکارونی (۱) شعر و متن مجریگری عید غدیر (۱) مطالبی برای مجریگری غدیر (۱) شهیدی فر (۱) محبت (۱) تبریکات (۱) روز دانشجو (۱) اعتماد به نفس (۱) آرشیو (۱) شب یلدا (۱) تبریک نوروز (۱) محمد (ص) (۱) آداب معاشرت (۱) مجری (۱) فارغ التحصیلی (۱) فرزاد حسنی (۱) حدیث ثقلین (۱) عید غدیر (۱) دعوت نامه ها (۱) عید رمضان (۱) عید غدیر خم (۱) میلاد امام رضا (۱) روز دانش آموز (۱) 12 بهمن (۱) آیین سخنوری (۱) هفته وحدت (۱) پیام تبریک نوروز (۱) مطالبی برای مجریگری (۱) شعر عید فطر ازمولوی (۱) عید فطر در دیوان حافظ (۱) عید صیام (۱) شعر و ادب فارسی ماکارونی (۱) مطالبی برای مجریگری جشنواره ماکارونی غذای مغذی (۱) شعر ماکارونی از یغمایی (۱) نامه اداری (۱) شورای دانش اموزی (۱) تنوع برگزاری یلدا (۱) آداب و رسوم شب یلدا (۱) سکه مهر و محبت (۱) شعر محرم (۱) سلام مجری خداحافظی مجری (۱) سر سبز ترین بهارتقدیم تو باد (۱) مطالبی برای مجریگری قران (۱) چهل حدیث از امام حسن مجتبى‏ علیه السّلام (۱) سلام (۱) عاشورا (۱) تبریک روز معلم (۱) خصوصیات و شرایط مجری خوب (۱) نکاتی در مورد مجریگری (۱) مجری قرانی و نقش قران در مجریگری (۱) اصول و شرایط مجریگری (۱) آموزش مجریگری و فنون مجریگری (۱) نوروز باستان (۱) عید آمد و عید آمد (۱) عاشقان عیدتان مبارک باد (۱) متن مجریگری حضرت امام (ره) (۱) مطالبی برای مجریگری وفات امام خمینی (۱) اشعار و رباعی در وصف امام شهدا (۱) خلیل آتشین سخن ؛ تبــر به دوش بت شکن (۱) ایات و روایات قرآنی در مورد فاطمه(س) (۱) متن تقدیر نامه قرآنی و احادیث حضرت فاطمه(س) (۱) مطالب قرانی در باب روز مادر و روز زن (۱) متن تقدیر روز مادر- روز زن (۱) متن مجریگری روز مادر (۱) متن روز پدر میلاد مسعود حضرت علی (۱) در وصف مولود کعبه (۱) در ستایش علی ( ع ) مقتدای حق (۱) شعری از محمدحسین کسرایی در وصف علی (۱) در توصیف ولایت امیرالمومنین حضرت علی ( ع ) (۱) مجری و مجریگری (۱) شعر تقدیر روز پدر (۱) مطالبی برای مجریگری حضرت قائم س (۱) معرفی مجریان روز همایش در سراسر ایران (۱) مجریگری مجری گوینده (۱) آموزش مجریگری (۱) ولادت حضرت زهرا مرضیه س (۱) شعر روز مادر ترانه مادر (۱) 13 آبان روز دانش آموز (۱) سیزده آبان 13 (۱) متن و شعر دانش آموز (۱) 13 ابان هفته بسیج دانش آموزی (۱) تبعید امام متن مجری (۱) مطلب و شعر مجری سیزده آبان (۱) متن مجری غدیر خم (۱) آداب معاشرت توصیه های کاربردی (۱) مطالب برای اجرای محرم - امام حسین (۱) شعر مجری گری ولادت رسول (۱) متن مجری ولادت حضرت صادق (۱) دعوت نامه جشن دهه فجر (۱) مطالب مجریگری برای جشن دهه فجر (۱) سخن و یاد امام در شعر دهه فجر (۱) مراسم قرعه کشی (۱) دستان گویا (۱) آوای دستان (۱) سرود ناشنوایان (۱) تلفن دستان گویا (۱) متن مجری شورا (۱) تبلیغات شورای دانش آموزی (۱) عکس و تبلیغات شورا (۱) کارگردانی هنری (۱) مراسم تقدیر و تجلیل (۱) علی رضوانی تبار (۱) فروشگاه ها و مجتمع های تجاری (۱) اجاره گردونه قرعه کشی (۱) هنرمندان ، بازیگران (۱) فن بیان و گفتار درمانی (۱) دوره های فن بیان (۱) ملورین سقازاده (۱) ایران، ای سرای من (۱) گوی قرعه کشی (۱) گردونه قرعه کشی (۱) اجاره گوی و گردونه (۱) تشریفات مراسم قرعه کشی (۱) تست مجری گری (۱) کلاس گویندگی و اجرا (۱) باشگاه مجریان (۱) متن مجری صبحگاهی (۱) متن جشن تکلیف و عبادت (۱) ​ شعر جشن تکلیف دخترانه (۱) ​ سوگند نامه جشن تکلیف (۱) ​ دکلمه جشن تکلیف (۱) مدیر برنامه مجریان (۱) دعوت از مجریان صدا و سیما (۱) پل ارتباطی و تلفن مجریان (۱) هفتمین جشنواره مجریان و هنرمندان صحنه ایران (۱) بیانیه هیات ارزیابان (۱) بخش مدالیون (۱) هیات داوران هفتمین جشنواره مجریان (۱) بیانه هیات داوران (۱) چکاوک سیمین و دیپلم افتخار (۱) جشنواره مجریان جوان صحنه ایران (۱) چکاوک زرّین (۱) نوازندگان صحنه ایران (۱) هفتمین جشنواره مجریان و هنرمندان (۱) متن مجری یادواره شهدا (۱) متن مجری برای روز تربیت (۱) متن مجری در شب شعر دانشجویی (۱) شعر اهواز (۱) سال نو تبریک (۱) کارت پستال نوروزی (۱) پیامک نوروز (۱) کلاس گویندگی (۱) متن مجری افتتاحیه ساختمان بانک (۱) برگزاری مراسم (۱) متن مجری روز معلم / استاد2 (۱) متن مجری شهادت حضرت فاطمه (۱) روز زن و مادر (۱) متن تبریک روزمادر 4 روز زن (3) (۱) متن تبریک روزمادر 5 روز زن (5) (۱) روز زن مادر (۱) عید سعید مبعث (۱) سرخوش زسبوی غم پنهانی خویشم (۱) دلبسته یاران خراسانی خویشم (۱) شرح احوال و نقد آثار وحشی بافقی (۱) آیین تشکیلات و تشریفات کنفرانس (۱) سوگند نامه ها (۱) تقدیرنامه-سپاس نامه (۱) ویدئو گالری (۱) گالری صوت (۱) بانک اطلاعاتی مرکز همایش ها (۱) متن مجری (۱) شعر و سرود دهه فجر (۱) متن مجری - دهه فجر - نوجوانان (۱) مطالب و متن مجری دهه فجر انقلاب اسلامی جدید (۱) شعر دهه فجر (۱) جشن تکلیف پایه سوم (۱) جسن تکلیف شعر و مطالب مجری (۱) متن مجری جشن تکلیف (۱) جشن تکلیف دانش آموزان (۱) تبریک نوروز 3 با ترکیب شعر و نثر زیبا (۱) تبریک نوروز باستانی نمونه دولتی (۱) نمونه های زیبای کارت پستال نوروز (۱) روز معلم استاد (۱) شعر معلم استاد (۱) معلم متن مجری متن تقدیر (۱) معلم شعر معلم مطالب روز معلم (۱) معلمی روز معلم روز استاد (۱) تقئیر و تشکر از معلم (۱) متن مجری محرم (۱) متن مجری همایش قرانی (۱) بیست دو بهمن (۱)
دوستان من معرفی مجریان صحنه در سراسر ایران سخن مجری وبلاگ سعیده بردباری وبلاگ ایمان فتحی اسکندری مجری ورزشی مبین بهراز فر مجریگری گویندگی و فن بیان ابراهیم ماهیان مجری صحنه استان اصفهان رضا عمو زادی مجری صحنه مهدی قانع مجری صحنه و سرست گروه هنری آقای شهرام ملکی نیا مجری صحنه ی خوزستان سید محمود خلخالی مجری صحنه خانه مجری - پریسا حنیفه محمد بهمن پور مجری صحنه کلبه حسین وکیلی زارچ بانوی سخن ایران سایت ایران مجری MASTER OF CEREMONY رضا حمدان - مجری و گوینده مصطفی صالحی، مجری صحنه همایش های ملی و مذهبی مجری سخنران مجری سخنران پرتال زیگور طراح قالب