عید روزه داران (دو بیتی)

 

همایون و مبارک باد عید روزه دارانش       


چو عید روزه دارانش مبارک باد قربانش


عید اضحی رسم و آیین خلیل وآذرست 

               

 

عید فطر اندر شریعت سنت پیغمبر است

 

                                                                                                                       دیوان امیر معزی

 

/ 0 نظر / 8 بازدید