به نام او که رَوح روحها و مفتاح فتوحها از نام اوست

 

 

به نام او که رَوح روحها و مفتاح فتوحها از نام اوست

 

به نام او که افتتاح کارها به نام اوست

به نام او که فرمانها روان و حالها بر نظام از نام اوست.

بس قفلها که به این نام از دلها برداشته.

بس رقمهای محبت که به این در سینه ها نگاشته.

بس بیگانگان که به وی آشنا گشته.

بس غافلان که به وی هشیار شده و بس مشتاقان که به این نام دوست یافته اند.

 

به نام او که هم یاد است و هم یادگار. به نازش می دار تا وقت دیدار.

 

گل را اثر روی تو گل پوش کند                   جان را سخن خوب تو مدهوش کند

 

/ 0 نظر / 52 بازدید