خوشا اهواز و وصف بی مثالش

 

خوشا اهواز و وصف بی مثالش       خوشا خرمشهر  و خرمای کالش

خوشا باغ  پر از نخل  و کُنارش        خوشا  خورشید عالمتاب و داغش

 

میهمانان ویژه این جنگ خانم لاله اسکندری هنرمند محبوب ایران و آقای ایمان اسکندری از همکاران ارجمند ما  در خوزستان بودند. آقای ایمان اسکندری بعد از گرفتن هدیه تولد شان در حال تشکر از مخاطبان به خاطر تشویق های گرمشان هستند.

وبلاگ ایمان اسکندری

خوشا شبهای بی همتای اهواز       خوشا  قوس  پل  زیبای اهواز

به دل   شوری  دگر  آرد  پدیدار         فروغ  ماه   در  شبهای  اهواز

من این شعر از ته دل میسرایم          فدای شرجی و گرمای اهواز

لب شیرین چنان شیرین نبوده        که لب شیرین کندخرمای اهواز

خدایا  حفظ  کن آن  سرزمین را        خصوصاً   شادی  دلهای   اهواز 

ببار ای آسمان عشق و امید            شمیمی تازه بر گل های اهواز

عزیزانم  قسم ها می کنم یاد          نگیرد  هیچ  شهری جای اهواز

علی حیدری

در ضمن یادآوری می گردد مصاحبه خواندنی همکار ارجمندمان آقای اسکندری در خبرنامه اسفند ایران مجری انتشار می یابد. این مصاحبه را از دست ندهید.

     

/ 0 نظر / 10 بازدید