عیر فطر در شعر فارسی

عیر فطر در شعر فارسی


هزاران آفرین بر جانت ای ماه                                       

روان عاشقان قربانت ای ماه

مبارک باد ماه عشق بازان                                        

که بنشینند در ایوانت ای ماه

مبارک باد عید روزه داران                                           

نکویان جهان مهمانت ای ماه

مبارک باد شهر الله اعظم                                         

همایون طالع رخشانت ای ماه

همه مهمان سلطان وجودیم

                             خوشا بر سفره ی احسانت ای ماه

نزول دفتر عشق و صعودش                                      

شب قدر است در دورانت ای ماه

به شادروان عزت روزه داران                                        

عیان بینند قدر و شانت ای ماه

نصیب روزه داران دیدن یار                                           

در ایوان عظیم الشانت ای ماه

دو شادی روزه داران رافرستند                                     

ز لطف حضرت سبحانت ای ماه

یکی هنگام افطار اندر این دار                                                

دگر در جنت رضوانت ای ماه

مبارک باد عشق روزه داران 

                       که گفت ( الصوم لی ) در شانت ای ماه

 

دل از روزه شود آیینه ی دوست                                       

در او پیدا رخ جانانت ای ماه

سلام سید سجاد و عباد

                                  نثار طلعت رخشانت ای ماه

 

                                                                                             الهی قمشه ای

--------------------------------------------------------------------------------------

/ 0 نظر / 63 بازدید