سکوت شبانه

ای امید من ای دیر آشنای من در این

سکوت شبانه

چشمان من هنوز به دنبال نور هست

دستان من به گرمی دست تو آشناست

من تشنه ی محبت و اینجا کویر خشک

با  سکه های  محبت بی  دریغ خویش

دستان پر نیاز مرا گنجینه ای نما

/ 0 نظر / 65 بازدید