اینجا " ایران آینده " است(1)

 

اینجا " ایران آینده " است

 

در ایران آینده برای آینده پژوهی ، سازمانی قوی وجود دارد که بطور مستمر آینده های

محتمل را بررسی می کند و فرصت های درون آینده را می یابد. اکنون ایران جزو

کشورهای قدرتمند جهان است و دررقابت با قدرتهای بزرگ لحظه ای درنگ جایز نیست .

در اینجا مدیریت فناوری و نظام نوآوری بصورت توانمند وجود داشته و تلاش می گردد در

قالب آینده نگری انجام شده و سند چشم انداز کشور همه امور تنظیم و به پیش برود.

در ایران آینده همه بطور جدی مشغول کارند. از فرصت سوزی و سبک انگاری، اثری

نیست و همه نهادها و گروهها بقای خود را در تقویت حضور دیگری یافته اند.

" ایران آینده " دارای سازمان قدرتمندی است که سعی می کند در چارچوب آینده نگری

و چشم انداز کشور، برنامه هائی را تنظیم و اجرای آنها را پی گیری نماید.

همه دستگاههای اجرائی با سرعت و دقت طرحهای در دست اقدام را جلو می برند و

خبری از طرحهای نصفه و نیمه و برباد دادن منابع توسعه کشور به دلیل تاخیر پروژه ها

نیست .

ایران آینده چه زیباست . یکپارچه تلاش و خلاقیت و نوآوری و استفاده از فرصت هاست .

اینجا برای رشد و ترقی کشور ، نهادهای مسئولی وجود دارند که با هم افزائی و

همکاری برای اعتلای کشور تلاش می کنند.

در ایران آینده ، مرکز  ملی آینده پژوهی ایران بصورت الگوئی برای سایر کشورها درآمده و

کارشناسان سایر کشورها را آموزش می دهد.

 

/ 0 نظر / 71 بازدید