سلام


سلام

همه روز اول صبح

سکه مهر و محبت را

           از قلک دل برداریم

و ببخشیم به اول نفری

            که به ما می تابد

اولین عابر امروز

             که از کوچه ما می گذرد

و صمیمانه بگوییم:

                          "سلام"

                                        از کتاب:پل

                                       مجتبی کاشانی

 

/ 0 نظر / 100 بازدید