یلدا در روسیه


یلدا در روسیه
یلدا که جشنی ایرانی است در کشور روسیه همسایه شمالی ما نیز رواج دارد. دکتر

«داریوش کیانی هفت لنگ» مدیر سازمان اسناد ملی ایران درباره برگزاری یلدا در روسیه

چنین روایت می کند:« این جشن در روسیه نیز از دیر باز، از روزگاری که هنوز مسیحیت

به آن جا راه نیافته بود، به مدت 12 روز پر سرور و پر آئین با آداب ویژه ای برگزار می شده

است و گویا هنوز هم در میان دهقاناان و روستائیان معمول است. در روسیه جشن یلدا،

عید سالانه دهقانان و روستائیان بود. پختن نان شیرینی محلی به صورت موجودات زنده،

بازی های محلی گوناگون، کشت و بذر پاشی به صورت تمثیلی و باز سازی مراسم

کشت، پوشانیدن سطح کلبه با چربی، گذاشتن پوستین روی هره پنجره ها، آویختن

پشم از سقف، پاشیدن گندم به محوطه حیاط، ترانه خوانی و رقص و آواز و مهم تر از

همه قربانی کردن جانوران از آیین های ویژه این جشن بوده و هست....یکی دیگر از آیین

های شب های جشن، فالگیری بود و پیشگویی رویدادهای احتمالی سال آینده. همین

آیین ها در روستاهای ایران نیز کم و بیش به چشم می خورند که نشان از همانندی

جشن یلدا در ایران و روسیه دارند

/ 0 نظر / 90 بازدید