تکریم بازنشستگان


چون باز، تو پرواز کن ، ای بازنشسته

                                                     نخجیر دگرساز کن ای بازنشسته


دوستتان داریم ،

باید اوج ایستادگی تو را جشن گرفت و به سوی تقدیر سبزت شتافت ،

این همه تقلای بی منت تو برای آسایش فرداهای ما ،

باید جشن گرفت ،  جشن ایستادگی

                                                   جشن پایداری ،

                                                                        جشن تداوم ،

ازخدمت بازنشسته ای ، ولی بی گمان 

ازپرتوافشانی تجربه باز نایستاده ای ،

تو با محبت ومهر ، علم وایمان را درجانمان تکانده ای ،

باید قادر باشی تا با اندیشه ی بلند ومعنوی خود ، باسربلندی وافتخار، نسل حاضر را

بسازی .

روز هایت پیروز و سلامت باد!


برآستان جانان گرسرتوان نهادن

گلبانگ سربلندی برآسمان توان زد

   


/ 0 نظر / 19 بازدید