خانم ها ، آقایان ، حضور شما را در ایران آینده مغتنم می شماریم.(3)

 

خانم ها ، آقایان ، حضور شما را در ایران آینده مغتنم می شماریم.

 

سخنرانی تعدادی از بزرگان و اندیشمندان این مرز و بوم را در " ایران امروز" شنیدید.

پر از دلواپسی و امید.

ایران امروز ، " ایران آینده " دیروز ماست .

دیروز با دنیائی امید و آرزو، ایران امروز را ترسیم کردیم و چه ها که می خواستیم در این

سرزمین انجام دهیم . دیروز آرزوها و رویاهایمان را به صور گوناگون گفتیم . از اخلاق تا

کرامت انسان ، از اقتصاد تا رفاه همگان ، از استقلال تا ابرقدرت شدن ، از آزادی تا

بالندگی و شکوفائی.

یک چیز را غفلت کردیم. " برنامه اقدام "

یک چیز را شوخی گرفتیم . " جدی بودن "

یک چیز را مراقبت نکردیم . " کرامت انسان و انسانیت "

یک چیز را مراعات نکردیم . " شایسته سالاری "

و وعده های خدا یادمان رفت :

اناا... لایغیرومابقوما" حتی یغیر و مابه انفسهم

و لیس الانسان الا ماسعی

خانم ها ، آقایان ، دنبال نکردن جدی آرزوها ورویاهای دیروز ، ایران امروز را رقم زد که

دوست داشتیم بهتر از این باشد. دوست داشتیم که نقش ما در جهان و پس ازگذشت

یک قرن سوخت رسانی به جهان وخام فروشی ، تغییری شایسته پیدا کند . دوست

داشتیم که قدرتی باشیم در تناسب با تمدن و توان های سرزمین مان . دوست داشتیم

ایران بهترین نقطه جهان باشد. اما هنوز دیر نشده ، برای رسیدن به آرزوها باید تلاش

کنیم ، تلاشی جدی ، همگانی و از روی خرد . رسیدن به فردائی زیبا ، نیازمند یکی

شدن ، داشتن آرمان مشترک و ایجاد فرصت برای تلاش و کوشش همه جهانیان برای

ساختن ایرانی قدرتمند است . امید آنکه وقتی به ایران فردا می رسیم جمهوری

اسلامی ایران سرآمد و الگویی  بی بدیل برای جهانیان باشد. انشاءا...

 

/ 0 نظر / 49 بازدید