فرقت یار

فرقت یار

 

غم هجران  تو ای یار  پریشانم  کرد

 دیده با رفتن تو اشک به دامانم کرد

 

بی حضورتو  ندارم  سر  شوقی   زیرا   

غم تو در شب ظلمت زده   مهمانم کرد

 

به   کمند  سر  زلف  تو  اسیریم بیا                              

 که فراق رخ تو بی سر و سامانم کرد

 

سخن  عشق  تو  در  محفل  یاران روزی

ز پس  پرده ی  راز  تو  نمایانم کرد

 

یا چو  مجنون  به  سر کوی تو سرگردانم

یا در این خلوت شب سر به  گریبانم کرد

 

خبراز فرقت  یاری که مرا  داد ( صبا )

شب  هجران  تو  سرگشته  و حیرانم کرد

 

سحری    وصف   تو با  بلبل  شیدا گفتم

که پریشانی   زلف    تو  پریشانم  کرد

 

                             فیروزکوهی ( صبا )

 

/ 0 نظر / 66 بازدید