عاشقان عیدتان مبارک باد (دو بیتی)


عید بر عشاقان مبارک باد            

                             عاشقان عیدتان مبارک باد

روزه مگشای جز به قند لبش             

                         قند او  در دهان   مبار ک   باد

 

                                                                                                                  مولوی

 

/ 0 نظر / 59 بازدید