می خواهم از این آینه ها خانه بسازم

می خواهم از این آینه ها خانه بسازم

                                         یک خانه برای تو جداگانه بسازم

یک خانه ی  صحرایی بی سقف پر از گل

                                           با   دورنمای  پر  پروانه  بسازم

من در بزنم ،باز کنی از تو بپرسم

                                     آماده ای از خواب تو افسانه بسازم

هر صبح مربای غزل ، ظرف عسل ،من

                                          با  نان دل داغ  تو  صبحانه  بسازم

گاهی به سرم زد سر ظهری ، دم عصری

                                          در گوشه ی آن مزرعه میخانه بسازم

وقتی که تو گنجشک منی ،پر بزنم باز

                                           یک  لانه به ابعاد  دو دیوانه  بسازم

دلشادم از آنروز، خرابم کنی و من

                                           از  خانه ی ویران تو  گلخانه  بسازم

 

 

   

/ 0 نظر / 5 بازدید