عید سعید مبعث

این پیک مشک بوی و مسیحا دم از کجاست

کاینگونه دلفریب و روان بخش و جانفزاست

این   بانگ  دلپذیر  ،  ندای  یگانگی    است

پیوند    آشنایی   و    پیغام        آشنا ست

کلک قضا   به  لوح  قدر  زد  چنین      رقم

عید   سعید  مبعث      سلطان     انبیاست

 

 

 

 

 

 

 

/ 0 نظر / 8 بازدید