8 رباعی تقدیم به روح بلند حضرت امام خمینی (رض)

         «یا کاشف الکرب»

  8 رباعی تقدیم به روح بلند حضرت امام خمینی (رض)   * با آمدنت بهار دل پیدا شد                              بلبل به نوا آمد و گلها وا شد                                                               ای کاش که رفتنت نمی دیدم من با رفتن تو قیامتی بر پا شد


***

*تنها نه دل و سینه و سر میسوزد                                           خورشید و ستاره و قمر می سوزد                                                                             هر شب که به گلزار تو آیم بینم از داغ تو لاله تا سحر می سوزد

***


*می سوخت چو شمع تا سحر در شب مرگ                                      بشکفت گل از گل رخش در تب مرگ                                                                            آرامتر از همیشه با یاد خدا گل خنده زد و نهاد لب بر لب مرگ


 *** *تصویر تو را چو خاک در قاب گرفت                                      آئینه شکست و گریه بر آب گرفت                                                                             ای هم نفسم نماز آیات بخوان! خورشید به گل نشست و مهتاب گرفت  *** *دنیا به عزای تو یتیمانه گریست                                 هر مرد و زن و عاقل و دیوانه گریست                                                                                 من کودک معصوم یتیمی دیدم آنروز چه مظلوم و غریبانه گریست  *** *هر دل شد حجله ای برای غم تو                                   هر دیده چو دجله است در ماتم تو                                                                         از یاد نرفته ای که دلها با توست دل نیست مگر دلی که شد همدم تو


***

*گل رفت و شمیم خوشش اینجاست هنوز                                                بلبل به هوا ی گل چه شیداست هنوز                                                                          رفتی ز جهان اگر چه ای روح خدا لیکن علم مهر تو بر پاست هنوز

***


*افسوس که نو بهار آخر گردید                                      آن باغ پر از شکوفه پر پر گردید                                                                             اندوه ، اندوه از فراق آن گل کز بوی خوشش جهان معطر گردید


ابوالفضل فیروزی(نی نوا)

با تشکر از جناب آقای کریمیان

 

/ 0 نظر / 55 بازدید