در ازل من دفتر عشق تو امضا کرده ام

این سر شوریده ام دارت هوایت ، یا حسین

این دلم پر می زند هر دم برایت ، یا حسین

مرغ   جانم  نغمه ی  نام تو  را  دارد  به لب

می زند هر قطره خون من فدایت ، یا حسین

...در ازل من دفتر عشق تو امضا کرده ام

تا که باشم کمترین از عاشقانت ، یا حسین

در   دو  عالم فاش  گویم  من  به آواز بلند

بر در احسان تو ، هستم گدایت ، یا حسین

سفره ی احسان تو عام است در روز جزا

ریزه خوارم  من بر آن خوان عطایت ، یا حسین ...

 

محمد کاظم شفیعی

/ 0 نظر / 61 بازدید