عید صیام


حافظ منشین بی می و معشوق زمانی                     

                      کایام گل و یاسمن و عید صیام است


                                                                                                     دیوان حافظ

 

/ 0 نظر / 61 بازدید