متن مجری برای مجری گری جشن فارغ التحصیلی به قلم فریبا علومی یزدی

این مطالب پراکنده و  باید مهندسی کلام شوند.

ایران مجری / گنجور مجریان و سخنوران /پردیس سخن/ متن مجری جشن فارغ التحصیلی:

 

به نام جهاندار جان آفرین حکیم سخن در زبان آفرین

سلام یاران ! سلامی به گرمی آفتاب و به اولین اشعه تابناک صبحگاهی ،

 

سلامی به وسعت دریا و به زیبایی آسمان،  سلامی به بوی خوش نسیم یک صبح بارانی ،   سلامی به زیبایی گل سرخی که بر روی چادر سفید زمین هر چشمی  را شیفته خود می کند و سلامی به زیبایی گل همیشه بهار به امیدی که همیشه بماند و بطراود ، نثارتان باد.

 

ما نیز با برگزاری جشن فارغ التحصیلی، گل همیشه بهار را به خانه دلهایتان می آوریم تا همیشه پوینده و پاینده بمانید و با طراوت زندگی کنید.

 

اوقات خوش آن بود که با دوست به سر شد   /  باقی همه بی حاصلی و بی خبری بود.

متن مجری جشن فارغ التحصیلی

ایران مجری /گنجور مجریان و سخنوران / پردیس سخن/

 

یاران دیرین ! اذن دخول در محفل انس و علم مبارک بادتان.

 

 متن مجری میان برنامه : دوستی:

دوستی ستاره ای است درخشان که با پرتو دلفریب خود افق حیاط را روشن می کند ، وای از ان روز که این ستاره زیبا غروب کند و فروغ دلنواز عشق و دوستی از افق زندگی نابود شود و ظلمات یاس و تنهایی چون ابرهای سیاه ، روح ما را در میان گیرد.

 

متن کامل مجری و نمونه های جدید متن ها را درپردیس سخن بخوانید

/ 0 نظر / 48 بازدید