شعر به مناسبت دهه فجر جهت دانش آموزان

این دهه فجر است گویی نوبهار

                                       وین همه مهراست از او یادگار

غصه ها رفتند و افسانه شدند

                                      ناله ها فریاد مستانه شدند

دردهه فجرامتش پیروزشد

                                      ماه بهمن ماه جان افروزشد

فجرگویی نوبهارزندگی

                  چون چراغی در ره سازندگی

ماهمه دلداده ی رهبرشدیم

             تا ابد او یار و ما یاورشدیم

گفته بودم قصه دارم با شما

                قصه ای از ماه بهمن بچه ها

آنچه بشنیدید برآیندگان

            بازگویید تا بماند  همچنان

   

 

/ 0 نظر / 23 بازدید