پیوند یلدا با میترائیسم


پیوند یلدا با میترائیسم

از آنچه که از منابع و متون کهن برمی آید، یلدا زاد روز ایزد مهر یا میترا است. ایزدی که در

کیش میترائیسم پرستش می شد و این دین، یکی از تاثیر گذارترین مذاهبی بود که

نخست در شرق و بعدها در غرب و در دین مسیحیت رد پای بسیاری از خود به جای

گذاشت.

ریشه کلمه یلدا متعلق به زبان سریانی است و به معنای تولد یا میلاد است. در برخی

منابع آمده است که پس از مسیحی شدن رومیان، سیصد سال پس از تولد عیسی

مسیح، کلیسا جشن تولد مهر را به عنوان زاد روز عیسی پذیرفت، زیرا زمان دقیق تولد

وی معلوم نبود. در واقع یلدا یک جشن آریایی است و پیروان میترائیسم آن را از هزاران

سال پیش در ایران برگزار می کرده اند. وقتی میترائیسم از تمدن ایران باستان به سایر

جهان منتقل شد در روم و بسیاری از کشورهای اروپایی روز 21 دسامبر به عنوان تولد

میترا جشن گرفته می شد ولی پس از قرن چهارم میلادی در پی اشتباه محاسباتی،

این روز به 25 دسامبر انتقال یافت و از سوی مسیحیان به عنوان روز کریسمس جشن

گرفته شد. از این روست که تا امروز بابا نوئل با لباس و کلاه موبدان ظاهر می شود و

درخت سرو و ستاره بالای آن هم یادگاری از کیش مهر است.

/ 0 نظر / 58 بازدید