شعر یار خراسانی از رهبر معظم انقلاب با صدای فریبا علومی یزدی

 کلیک کنید:

 شعر یار خراسانی از رهبر معظم انقلاب با صدای فریبا علومی یزدی

 

سرخوش  زسبوی  غم  پنهانی خویشم

چون زلف تو سرگرم پریشانی خویشم

در بزم   وصال تو نگویم زکم و بیش
چون آینه خو کرده به حیرانی خویشم

لب باز نکردم به خروشی و فغانی
من محرم راز دل  طوفانی  خویشم

یک چند پشیمان شدم از رندی و مستی
عمریست  پشیمان  زپشیمانی   خویشم

از شوق شکرخند لبش  جان نسپردم
شرمنده جانان زگران جانی خویشم

بشکسته‌تر از خویش ندیدم به همه عمر
افسرده دل از خویشم و زندانی خویشم

هر چند امین، بسته دنیا نیم اما
دلبسته  یاران  خراسانی   خویشم

مفام معظم رهبری  

 

اگر تمایل دارید این شعر زیبا را بشنوید روی لینک زیر کلیک کنید:

 شعر یار خراسانی از رهبر معظم انقلاب با صدای فریبا علومی یزدی

 

سرخوش  زسبوی  غم  پنهانی خویشم

چون زلف تو سرگرم پریشانی خویشم

در بزم   وصال تو نگویم زکم و بیش
چون آینه خو کرده به حیرانی خویشم

لب باز نکردم به خروشی و فغانی
من محرم راز دل  طوفانی  خویشم

یک چند پشیمان شدم از رندی و مستی
عمریست  پشیمان  زپشیمانی   خویشم

از شوق شکرخند لبش  جان نسپردم
شرمنده جانان زگران جانی خویشم

بشکسته‌تر از خویش ندیدم به همه عمر
افسرده دل از خویشم و زندانی خویشم

هر چند امین، بسته دنیا نیم اما
دلبسته  یاران  خراسانی   خویشم

مفام معظم رهبری

 

 شعر یار خراسانی از رهبر معظم انقلاب با صدای فریبا علومی یزدی 

/ 0 نظر / 64 بازدید