شعری در جشنواره ماکارونی

 

آرزو   داری    اگر    عمر    دراز                     با   ماکارونی   غذایی  خوش بساز

تندرستی     آورد   اندر    وجود                   چون   برنج  و نان ، بر او صدها درود

شکلهای     او   همه   زیبا  بود                     مثل    پروانه   و   یا    گلها      بود

گاهگاهی شکل او چون گوش فیل              هر چه باشد شکل آن باشد شکیل

کارگاهش ر  ا نمود هر کس به پا               بهر   ایشان   می کنم   من  این دعا

ای   خداوند    عزیز  و    مهربان                  رستگاری   آورش    هر   دو   جهان

 با سپاس از دوست شاعرم اقای یغمایی      

 

/ 0 نظر / 51 بازدید