عید رمضان (تک بیتی) از دیوان منوچهری

 


ماه رمضان رفت و مرا رفتن او به                

                               عید رمضان آمد المنه لله

 

                                                                                              دیوان منوچهری

 

/ 0 نظر / 63 بازدید