احرام کعبه

احرام کعبه


گشته محرم کعبه امشب از برایت یاعلی

      

تا که بیند روی ماه جانفزایت یا علی


گرد شمع قامت تو کعبه باشد در طواف 

                    

         عاشقانه می زند هر دم صدایت یا علی


جبرییل با اذن حق از عرش اعلی تازمین

  

   با ملایک می کند سعی صفایت یا علی


عاشق دیدار روی تو جمله عرشیان

                                 

        قدسیان صف بسته در کوی منایت یا علی


عشق ماند از کار تو بنهاده سر در پای تو


    بر سر هر ذره چون باشد هوایت یا علی


خانه ی کعبه تولد یافت از میلادتو                                  

       قبله شد این خانه از نور ولایت یا علی


چشمه ی زمزم ز شوق روی تو درالتهاب

    

تا که بیند آن جمال دلربایت یا علی


ای یدالله فوق ایدیهم اندر شان تو                                              

  این نشان از سوی حق باشد سزایت یا علی


شمع بزم آفرینش شد جهان روشن ز  تو 

  

شد ز میلادت عیان نور هدایت یا علی


نه خدایی تو علی جان نه جدایی از خدا

  

کس مقامت را نداند جز خدایت یا علی


گر مرا روز جزا در آتش دوزخ برند        

 

صبر بنمایم چه سان من در فراقت یا علی


ما محبان توایم اما گنهکاریم ما                                              

    تو بکن در نزد حق از ما شفاعت یا علی


چون کنی پیر غلام خود ( شفیعی ) را قبول  


او نخواهد از خدا جز این عطایت یا علی


                                                                                                              محمدکاظم شفیعی

 

/ 0 نظر / 66 بازدید