میلاد میمنت مسعود امام حسین (ع)

در خانه ی زهرا متولد شدی و نور فشاندی

این سرور ما ، دادرس  هر دو جهان است

دُر دانه ی پیغمبری و نور خدایی

از چیست ندانم ، به یقین سرّ نهان است

ما عاشق رویت شده ایم ای شه خوبان

زین رو همه جا پیر و جوان در هیجان است

فردوس برین در نگهت هیچ نباشد 

آنجا که قرین با تو امیر دو جهان است

ذرّات وجودم همه از روی ارادت

فریاد   برآورد  که او خصم بَدان است

خاکت گهری هست که در چشم نشانم

شورت شرری دارد و آن در شریان است

در نزد خداوند عزیزی و نماینده فضلی

عزّ و شرفت در دل هر خرد و کلان است

دریاب دل زار مرا ، ای شه خوبان

دانم که ولایت همه در اوج و امان است

سر حلقه ی خوبانی و سر دسته ی نیکان

نیروی تو الحق که چنان شیر ‍ژیان است

امیر محمد اویسی شاعر معاصر

/ 0 نظر / 109 بازدید