به روی ناامیدی در بسته باز کردن

همه روز روزه بودن همه شب نماز کردن     

           همه ساله حج نمودن سفر حجاز کردن

زمدینه تا به کعبه سر و پا برهنه رفتن       

          دو لب از برای لبیک به وظیفه باز کردن

به مساجد و معابد همه اعتکاف جستن      

             ز ملاهی و مناهی همه احتراز کردن

شب جمعه ها نخفتن به خدای راز گفتن         

                 ز وجود بی نیازش طلب نیاز کردن

به خدا که هیچ کس را ثمر آنقدر نباشد      

           که به روی ناامیدی در بسته باز  کردن                                                                                                                  

علامه شیخ بهایی

 

/ 0 نظر / 65 بازدید