مناجات برای مجریگری

به واسطه داشتن سهمی هر چند کوچک در این فضای نیلو فری چند بیت (فرد)مناجات تقدیم میکنم:


خدایا دلی ده حقیقت شناس
زبانی  سزاوار حمد و  سپاس 
  
               (سفیردل.حزین)


خداوندا  ز لطف  بی  نهایت
دلم روشن کن از نور هدایت
               (ماه و مشتری.یوسف)


الهی بر دلم فیض اثر کن
بیانم  را قبول هر نظر کن 
  
                         (صوفی نامه)


خداوندا  بیانم  را  اثر بخش
زبانم را نم از اب گهر بخش 
                (چهار دوست.عیشی)


با تشکر از آقای سید وحید مرتضوی

/ 0 نظر / 97 بازدید