عید آمد و عید آمد


بگذشت مه روزه عید آمد و عید آمد                           

             بگذشت شب هجران معشوق پدید آمد


                                                                                                                      مولوی

 

/ 0 نظر / 5 بازدید