در مدح و ثنای حضرت علی ( ع )

علی یک واعظ بی مدعا هست         

                  علی یک عالم بی منتها هست

علی چون شعله ی آتش فشان است     

                 علی دیباچه ی نطق و بیان است

علی گنجینه ی راز نهانی              

                    علی کوبنده ی خصم جهانی

عدالت را علی بنیان نهاده           

                       ولایت را علی سامان نهاده

نگین انگشتر خاتم علی هست        

                     بهین مه پیکر جان هم علی هست

علی خود منظر کون و مکان است    

                  علی خود حافظ هر خانمان است

علی شوی بتول مصطفی است     

                      علی هم یاور دین خدا هست

علی در ملک جان ما را گزیده           

                علی در قلب ما سکنی گزیده

عدو از قدرت او پر ز کین است        

                  خدو افکنده بر او مشرکین است

علی ماه منیر آسمان است         

                        علی دردآشنای کاروان است

علی فر و شکوه خاوران است        

                     علی چون کوه بشکوه جهان است

نبی ما علی را جانشین کرد          

                      علی را هم علی بالانشین کرد

از او نهج البلاغه یادگار است           

                   از او دارالفصاحه ماندگار است

علی آیینه ی وحی الهی است          

                     علی سرچشمه ی نور الهی است

کراماتش نگو ( یزدی ) فزون است      

                 مقاماتش نگو از حد برون است

علی دنیای جود است و کرامت          

                  علی معنای عشق است و قیامت

                                                                                   

                                                                                                              ( امیرمحمد اویسی یزدی)

 

 

 

/ 0 نظر / 129 بازدید