شهادت مولای متقیان حضرت علی (ع)


شهادت مولای متقیان

 

امشب به سردارد علی گویا هوای فاطمه

                             بر گوش جانش می رسد گویا صدای فاطمه

                                       

امشب بود ذکر علی یا فاطمه, یا فاطمه

امشب چرا دارد علی حال و هوای دیگری                           

 امشب مناجات علی دارد صفای دیگری

امشب مگر مرغ دلش دارد نوای دیگری

 هر دم کند راز و نیاز او با خدای فاطمه

                          

امشب بود ذکر علی یا فاطمه, یا فاطمه

امشب فرو ریزد چرا ارکان دین مصطفی                           

شمشیر کین آید چرا بر آن جبین مرتضی

ماتم شود آخر چرا امشب قرین مجتبی                              

 این ناله ی مولا بود یا ناله های فاطمه

امشب بود ذکر علی یا فاطمه, یا فاطمه

امشب مگر شق القمر آن ماه تابان می شود

 در زیر ابر خون مگر یکباره پنهان می شود

در خون خود غلطان مگر آن کوه ایمان می شود

 بر سر مگر دارد علی عشق لقای فاطمه

امشب بود ذکر علی یا فاطمه, یا فاطمه

امشب غم دیرینه اش از سینه بیرون می رود

 آن عقده های در گلو با ناله بیرون می رود

از زخم سر خون دلش همواره بیرون می رود

زخم  سرش  باشد  دوا آن   هم شفای   فاطمه

امشب بود ذکر علی یا فاطمه, یا فاطمه

امشب غریق بحر غم زهرا نجاتش می دهد

 امشب به بزم عاشقان زهرا براتش می دهد

او را ز آب وصل خود زهرا شفایش می دهد

 گوید ( شفیعی ) یا علی هستم گدای فاطمه

امشب بود ذکر علی یا فاطمه, یا فاطمه

                                                                                   محمدکاظم شفیعی

/ 0 نظر / 58 بازدید